รู้ทันโรค


โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรค NCDs)

...

อ่านต่อ

การตรวจสมรรถภาพร่างกาย (Physical Fitness test)

...

อ่านต่อ

การบริจาคอวัยวะ

...

อ่านต่อ

วิธีออกกำลังกายให้ได้ผล ด้วยการวางแผนคุม Heart Rate Zone

...

อ่านต่อ

ดัชนีมวลกาย สำคัญอย่างไร

...

อ่านต่อ

การรักษาโรคไทรอยด์ด้วยไอโอดีนรังสี 131

...

อ่านต่อ

การดูแลสุขภาพด้วยหลักธรรมานามัย

...

อ่านต่อ

การออกกำลังกายแบบเซอร์กิต

...

อ่านต่อ

ต่างกันอย่างไร การออกกำลังกายแบบ “แอโรบิค” และ “แอนแอโรบิค”

...

อ่านต่อ

โรคลมชัก

...

อ่านต่อ

โรคฮิตคนทำงาน...เครียดลงกระเพาะ

...

อ่านต่อ

การตรวจเพ็ทซีทีในโรคมะเร็ง

...

อ่านต่อ

การบริจาคเกล็ดเลือด

...

อ่านต่อ

การช่วยชีวิตเบื้องต้นในผู้ใหญ่ (ขั้นพื้นฐาน)

...

อ่านต่อ

การฝังแร่และใส่แร่รักษาโรคมะเร็ง

...

อ่านต่อ

ปรับพฤติกรรม ปลอดภัยจาก NCD

...

อ่านต่อ

เลือด... ต่อชีวิต

...

อ่านต่อ

การเตรียมเลือดตนเองก่อนผ่าตัด

...

อ่านต่อ

อย่างไรเรียก! เลือดออกผิดปกติ

...

อ่านต่อ

ฝังแร่ ฟางเส้นสุดท้าย รักษามะเร็ง

...

อ่านต่อ