รู้ทันโรค


ทำอย่างไร...ห่างไกลสมองเสื่อม

...

อ่านต่อ

การดูแลรักษาสุขภาพทั่วไปสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

...

อ่านต่อ

มารู้จักภาวะปริชานหรือการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย (เอ็มซีไอ) ภาวะที่เสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อม!

...

อ่านต่อ

โรคปลอกประสาทอักเสบของระบบประสาทส่วนกลางชนิดม็อกแก็ด (Myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody-associated disease)

...

อ่านต่อ

อาการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวในโรคพาร์กินสัน

...

อ่านต่อ

ธรรมชาติของโรคพาร์กินสัน

...

อ่านต่อ

โรคปลอกประสาทอักเสบของระบบประสาทส่วนกลางชนิดเอ็นเอ็มโอ (Neuromyelitis optica) ตอนที่ 2

...

อ่านต่อ

โรคปลอกประสาทอักเสบของระบบประสาทส่วนกลางชนิดเอ็นเอ็มโอ (Neuromyelitis optica) ตอนที่ 1

...

อ่านต่อ

โรคปลอกประสาทอักเสบของระบบประสาทส่วนกลางชนิดเอ็มเอส ตอนที่ 1 (Multiple Sclerosis)

...

อ่านต่อ

โรคปลอกประสาทอักเสบของระบบประสาทส่วนกลางชนิดเอ็มเอส ตอนที่ 2 (Multiple Sclerosis)

...

อ่านต่อ

โรคสมองอักเสบจากภาวะแพ้ภูมิต้านทานต่อตัวรับเอ็นเอ็มดีเอ (Anti-NMDAR encephalitis)

...

อ่านต่อ

เมื่อฉันป่วยเป็นโรคปลอกประสาทอักเสบชนิดเอ็นเอ็มโอ ควรทำตัวอย่างไร

...

อ่านต่อ

โรคพาร์กินสัน

...

อ่านต่อ

ดนตรีกับสมองเสื่อม

...

อ่านต่อ

คัดกรองโรคพาร์กินสัน

...

อ่านต่อ

สถานการณ์ปัจจุบันของโรคหลอดเลือดสมอง

...

อ่านต่อ

ดูแลผู้สูงอายุ : สมองเสื่อม

...

อ่านต่อ

“ตีบ ตัน แตก อันตรายจากโรคหลอดเลือดสมอง”

...

อ่านต่อ

การสื่อสารกับผู้ป่วยสมองเสื่อม

...

อ่านต่อ

“ลดเสี่ยง เลี่ยงอัมพาต”

...

อ่านต่อ