: ประวัติหน่วยงาน :

           แผนกการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ  เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2499 โดยเปิดให้บริการผู้ป่วยพิเศษ และเป็นสวัสดิการสำหรับเจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาลศิริราช นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาพยาบาล ที่ตึกมหิดลวรานุสสรณ์ ซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น ต่อมาโรงพยาบาลศิริราชมีนโยบายขยายพื้นที่ในการให้บริการผู้ป่วยพิเศษ  จึงเปิดให้บริการที่ตึกวิบุลลักสม์  ซึ่งสร้างเป็นอาคาร 3 ชั้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่คุณหญิงวิบุลลักสม์ ชุณหวัณ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2500

เอกสารประกอบ  : 
update : 22/2/2562 8:28:19

  <<Back