กิจกรรมหน่วยงาน
: กิจกรรมหน่วยงาน :

"Dear my sis" PPND ถามมา - ตอบไป [16/11/2566 9:31:41]

ความก้าวหน้าในตำแหน่ง การเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน [16/6/2565 10:15:00]

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่จบหลักสูตรเฉพาะทางเวชบำบัดทดแทนไต [6/9/2566 11:29:13]

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรจบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต [6/9/2566 11:01:00]

ขอแสดงความยินดี นายอุดม อุปมาณ ได้รับอนุสิทธิบัตร อุปกรณ์ช่วยปลดเข็ม [28/8/2566 14:57:36]

ของแสดงความยินดีกับบุคลากรจบหลักสูตรเฉพาะทาง [28/8/2566 14:55:25]

จัดสัมมนาโครงการคนพิเศษผูกพันองค์กร [28/8/2566 14:54:56]

สุขสันต์วันสงกรานค์ [12/4/2566 14:17:13]

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่จบหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น [21/3/2566 15:25:46]

เรื่อง ผู้บริหารพบบุคลากร สำหรับพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล วันที่ 8 มี.ค. 66 [10/3/2566 9:49:19]

การจัดอบรมการพยาบาลผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมองที่ได้รับการผ่าตัด [3/3/2566 14:48:12]

การจัดอบรมการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว [3/3/2566 14:43:01]

ขอแสดงความยินดี พยาบาลดีเด่น สาขาการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล ประจำปี 2563 [22/2/2566 15:14:13]

ขอชื่นชมบุคลารกรผู้ปฏิบัติตนด้วยหัวใจของความเป็นพยาบาล พว.อรอนงค์ ทัพสุวรรณ์ [2/2/2566 15:34:19]

้HAPPY NEW กระต่ายสดใส พาสุขสันต์ รับวันปีใหม่ 2023 [19/1/2566 10:38:48]
หน้า 2  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]
กิจกรรมหน่วยงานทั้งหมด>>
ข่าวบริการ มีข่าวอยากบอก
อบรม/บรรยาย/สัมมนา