กิจกรรมหน่วยงาน
: กิจกรรมหน่วยงาน :

ขอแสดงความชื่นชม นางอรอนงค์ ทัพสุวรรณ์ และ น.ส.ชุติมา สินชัยวนิชกุล [20/6/2567 15:36:27]  

ขอแสดงความชื่นชม น.ส.สุนาภา หวังต่อผล 72 ปีชั้น 5 ตะวันออก น่ารัก ใจเย้น สุภาพ อธิบายเรื่องต่างๆได้ละเอียดถี่ถ้วน [20/6/2567 15:30:40]  

ขอแสดงความชื่นชม น.ส.น้ำผึ้ง ประสิทธิ์ 84 ปีชั้น 7 ตะวันออก พูดจาดี อัธยาศัยดี เข้าใจจิตใจของผู้ป่วยและญาติ [20/6/2567 15:27:25]  

ขอแสดงความชื่นชมนางจิตติมา นวลมณี และนางจุรีพันธ์ บุญทัน พิเศษ อบห.2 [20/6/2567 15:25:39]  

ขอแสดงความชื่นชม น.ส.ณิชาภัทร หุ่นอำพันธ 84 ปีชั้น 5 ตะวันตก พูดจาดีมากกับทุกคน บริการดีมีความอดทน [20/6/2567 15:25:30]  

ขอแสดงความชื่นชม น.ส.ศิริวรรณ ต่างทอง พยาบาล หอผู้ป่วย มว. 2 [2/6/2567 15:40:30]

ขอชื่นชม หอผู้ป่วย 84 ปีชั้น 7 ตะวันตก พยาบาล ดูแลเอาใจใส่ เป็นอย่างดี [24/4/2567 15:49:17]

ขอชื่นชม หอผู้ป่วย 84 ปีชั้น4 ตะวันตก เอาใจใส่ดีใจมาก [24/4/2567 15:43:24]

ชื่นชม บุคลากร วธ.3 เอาใจใส รับฟังปัญหา และอธิบายอย่างใจเย็น [24/4/2567 15:39:36]

ผู้บริหารพบบุคลากร สำหรับ พนักงานธุรการ และพนักงานทั่วไป วันที่ 27 มี.ค. 67 [24/4/2567 14:37:35]

ผู้บริหารพบบุคลากร สำหรับพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล วันที่ 25 มี.ค. 67 [24/4/2567 11:24:12]

สุขสันต์วันสงกรานต์ 2567 [24/4/2567 11:23:54]

ขอแสดงความชื่นชม นางนภาภรณ์ เขียนบัณฑิตย์ [28/3/2567 14:37:46]

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล KM BASIC [21/3/2567 11:34:52]

สรุปข้อร้องเรียน ชมเชย เสนอแนะ เดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2567 [21/3/2567 11:24:06]
หน้า 2  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]
กิจกรรมหน่วยงานทั้งหมด>>
ข่าวบริการ มีข่าวอยากบอก
อบรม/บรรยาย/สัมมนา