: ข้อมูลหน่วยงาน :
งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
Private Patient Division
ที่ตั้งหน่วยงาน  :  ตึก 84 ปี ชั้น 2
เบอร์โทรศัพท์  :  0-2419-7759 , 0-2419-8290
Fax  :  0-2419-7759