กิจกรรมหน่วยงาน
: กิจกรรมหน่วยงาน :

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลรังสีวิทยา รุ่นที่ 8 [23/11/2566 14:47:33]

งานการพยาบาลรังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง "Post Baccalaureate Residency Training รุ่นที่ 1" เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 [23/11/2566 14:46:49]

งานการพยาบาลรังสีวิทยา จัดประชุมเรื่อง"พัฒนาระบบกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล "เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมโรจน์ สุวรรณสุทธิ ตึกรังสีราชนครินทร์ ชั้น 2 [2/11/2566 14:27:15]

งานการพยาบาลรังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่สำเร็จหลักสูตรพยาบาลศาตร์บัณฑิตที่รับเข้าพระราชทานปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565 [2/11/2566 14:09:50]

งานการพยาบาลรังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่เข้ารับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลประจำปี 2566 [2/11/2566 14:07:44]

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารใหม่ [2/10/2566 11:52:00]

งานเกษียณ งานการพยาบาลรังสีวิทยา ประจำปี 2566 [26/9/2566 11:05:23]

ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานต่าง ของงานการพยาบาลรังสีวิทยาที่ได้รับรางวัลใน"งานมหกรรมคุููณภาพ Quality Fair ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7-8 กย 2566 [25/9/2566 15:54:15]

สัมมนางานการพยาบาลรังสีวิทยาประจำปี 2566 [25/9/2566 15:47:46]

งานการพยาบาลรังสีวิทยาขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล Siriraj Miss Healthy Model 2023 [25/9/2566 15:43:58]

งานการพยาบาลรังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่สำเร็จหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 51ิเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ศิริราชพยาบาล [15/8/2566 9:31:30]

หน่่วยงานของงานการพยาบาลรังสีวิทยาร่วม ซ้อมอัคคีภัยของตึก72ปี เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.00 -16.00 น. [10/8/2566 14:25:49]

ขอแสดงความยินดีกับุคลกากรจากโรงพยาบาลกรุงเทพระยองที่เข้าฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานหน่วยตรวจพิเศษตรวจพิเศษทางรังสี(72 ปีชั้น 2) ตั้งแต่วันที่ 3-30 กรกฏาคม 2566 จำนวน 2 คน  [27/7/2566 13:35:35]

งานการพยาบาลรังสีวิทยาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อยเกล้าฯเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2566 [27/7/2566 11:58:54]

งานการพยาบาลรังสีวิทยา ขอต้อนรับบุคลากรใหม่ประจำปี 2566 [12/7/2566 15:55:15]
หน้า 2  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]
กิจกรรมหน่วยงานทั้งหมด>>
ข่าวบริการ มีข่าวอยากบอก
: มีข่าวอยากบอก :

การลา และสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ของพนักงานมหาวิทยาลัยและประเภทการจ้าง [19/4/2562 15:44:18]

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการ เจ็บครรภ์ คลอดก่อนกำหนด [19/4/2562 15:39:10]

คู่มือการปฏิบัติขณะตั้งครรภ์ [19/4/2562 15:38:04]
มีข่าวอยากบอกทั้งหมด>>
อบรม/บรรยาย/สัมมนา