: ปฏิทินกิจกรรม :
งานการพยาบาลจักษุฯ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

งานการพยาบาลจักษุฯ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม : 12/8/2566 - 12/8/2567
update : 31/12/2566 21:40:46

  <<Back