กิจกรรมหน่วยงาน
: กิจกรรมหน่วยงาน :

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 หน่วยผ่าตัดเล็กและชะแผล งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจสาขาการแพทย์และโรงพยาบาลจากประเทศซาอุดิอาระเบียที่มาเยี่ยมชมการดูแลบาดแผลด้วย เทคโนโลยีพลาสม่าอุณหภูมิต่ำความดันบรรยากาศ [15/9/2565 15:46:58]
กิจกรรมหน่วยงานทั้งหมด>>
ข่าวบริการ มีข่าวอยากบอก
: มีข่าวอยากบอก :

งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีพ.ศ.2565งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก [16/9/2565 9:25:56]
มีข่าวอยากบอกทั้งหมด>>
อบรม/บรรยาย/สัมมนา