กิจกรรมหน่วยงาน
: กิจกรรมหน่วยงาน :

ภาพบรรยากาศกิจกรรม โครงการสร้างสายใยสืบสานวัฒนธรรมองค์กร [5/10/2566 12:06:26]

ภาพบรรยากาศกิจกรรม งานกตเวทิตาจิตแด่อาจารย์และบุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการ-อายุงาน ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา [5/10/2566 12:03:06]

สุขสันต์วันสงกรานต์ จาก คณะผู้บริหารงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา [10/4/2566 12:33:36]

ภาพบรรยากาศกิจกรรม "พิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล งานการพยาบาลสูติฯ" วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 ตึกจุฑาธุช ชั้น 9 [4/4/2566 10:47:15]

ภาพบรรยากาศกิจกรรม "โครงการอบรม Intensive Training for Continuing-Care System for High-risk Pregnancy " ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทีมวิทยากรงานการพยาบาลสูติฯร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล [3/4/2566 18:39:54]

ภาพบรรยากาศกิจกรรมพิธีเปิดหน่วยงาน "คลีนิคเคมีบำบัดนรีเวช" อาคารพระศรีฯ ชั้น 11/2 วันที่ 1 มีนาคม 2566 [13/3/2566 9:55:25]

ผู้บริหารงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา [9/2/2566 11:38:36]

ภาพบรรยากาศกิจกรรม CSR ร่วมกับภาควิชาสูติฯ โครงการ " STOP TEEN MOM" โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง [5/10/2566 19:27:09]

ภาพบรรยากาศกิจกรรม งานการพยาบาลสูติฯ ร่วมงานและรับรางวัลโครงการติดดาวในงาน มหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2566 [5/10/2566 12:13:18]

หัวหน้าหน่วยตรวจ OPD สูติฯ-นรีเวช [9/2/2566 11:39:14]

หัวหน้าห้องผ่าตัดสูติ-นรีเวช [9/2/2566 11:45:34]

หัวหน้าห้องคลอด [9/2/2566 11:45:09]

หัวหน้าหอผู้ป่วยหลังคลอด [9/2/2566 11:48:19]

หัวหน้าหอผู้ป่วยนรีเวช [9/2/2566 11:49:07]

ภาพบรรยากาศกิจกรรม การประชุมวิชาการภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา วันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2566 โดยทีมวิทยากรงานการพยาบาลสูติฯ [24/5/2566 23:14:24]
หน้า 2  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]
กิจกรรมหน่วยงานทั้งหมด>>
ข่าวบริการ มีข่าวอยากบอก
: มีข่าวอยากบอก :

ภาพบรรยากาศกิจกรรม "พิธีรับประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางรุ่นที่ 51 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ" และ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกวรรณ อินแสง พยาบาลพระศรีฯ 12/1 ได้ที่ 1 ของรุ่น [3/4/2566 18:41:19]

ภาพบรรยากาศกิจกรรมต้อนรับดูงานนักศึกษาเฉพาะทางสาขาการจัดการทางการพยาบาลรุ่นที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชมหอผู้ป่วย พระศรีฯ 12/1,12/2 [2/8/2566 15:06:31]
มีข่าวอยากบอกทั้งหมด>>
อบรม/บรรยาย/สัมมนา
: อบรม/บรรยาย/สัมมนา :

ภาพบรรยากาศโครงการสร้างเสริมพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศด้วย 3 V วันที่ 20-22 กันยายน 2566 [5/10/2566 19:22:00]

ภาพบรรยากาศกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4" [25/8/2566 11:57:24]

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Conference ครั้งที่ 5 วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เรื่อง "Postpartum Depression" (ผ่านระบบ ZOOM) [25/8/2566 11:47:36]

การพยาบาลภาวะวิกฤตทางนรีเวช รุ่นที่ 1 (หลักสูตรออนไลน์) [11/7/2566 14:21:46]

ภาพบรรยากาศกิจกรรม โครงการอบรมการให้ข้อมูล และคำปรึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อลดความขัดแย้ง 18-19 พฤษภาคม 2566 [25/5/2566 16:44:53]

Competency fair 2023 วันที่ 30 มีนาคม 2566 [13/5/2566 2:00:06]

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ วันที่ 25-26 เมษายน 2566 [10/5/2566 11:35:22]

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Content Conference ครั้งที่ 4/2566 "key to Improving Patient Safety in Labour room" ผ่านระบบ zoom [3/5/2566 16:37:41]

ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการอบรม Refresher Breastfeeding วันที่ 8-9 มีนาคม 2566 [16/3/2566 15:47:01]

โครงการอบรม ชุมชนคนนรีเวช 2566 [9/3/2566 9:42:24]

ภาพบรรยากาศกิจกรรม โครงการผู้บริหารงานการพยาบาลสูติศาสตร์ฯ พบระดับปฏิบัติการ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 [23/12/2565 13:11:51]
อบรม/บรรยาย/สัมมนาทั้งหมด >>