: ข้อมูลหน่วยงาน :
งานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
Human Resource Management Nursing Division
ที่ตั้งหน่วยงาน  :  ตึก 84 ปีชั้น 2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
เบอร์โทรศัพท์  :  02-4197246,02-4197243
Fax  :  02-4181041