อาสาเก็บขยะ ขัดตะไคร่ ชำระใจ

วันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

สถานที่จัดกิจกรรม : น้ำตกปางสีดา ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว

รับอาสาสมัครจำนวน ๕๐ ท่าน เดินทางโดยรถปรับอากาศ

องค์กรผู้จัดโครงการ : กลุ่มรอยยิ้มของพ่อ รอยยิ้มบ้านดิน

 

กิจกรรมเรียนรู้จิตอาสา

– ชมบ้านดิน สวนเกษตรทฤษฎีใหม่

– ขัดตะไคร่ ทางเดินคอนกรีตลงน้ำตก

– เก็บขยะบริเวณน้ำตกปางสีดา

– ชมผีเสื้อสีสรรแห่งผืนป่าภาคตะวันออก

– พักผ่อนเล่นน้ำตกปางสีดา

 

การเดินทางและสมทบทุนร่วมกิจกรรม

@ ๕๙๐ บาท (590 บาท) ต่อท่าน เดินทางกับรถที่จัดให้ (มีประกันอุบัติเหตุ)

@ 390 บาท (๓๙๐ บาท) ต่อท่าน ขับรถส่วนตัวมาเอง (ไม่มีประกันอุบัติเหตุ)

– ค่าเหมารถปรับอากาศ+น้ำมัน+คนขับ  ตลอดการเดินทาง

– ค่าประกันอุบัติเหตุในประเทศ ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ท่าน ค่ารักษาพยาบาล ๑๐,๐๐๐ บาท/ท่าน

– ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมจิตอาสา

– ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มตลอดการทำกิจกรรม

– ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา

**ต้องการใบประกาศ จะส่งไฟล์ให้หลังจากเสร็จกิจกรรม**

 

ผู้ดูแลโครงการ
นายเดชา ฤทธิ์แดง
โครงการอาสารอยยิ้มบ้านดิน
โครงการสวนรอยยิ้มของพ่อ
(ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง)
 085-4805595 Ais
 086-4125311 True

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved