แพทย์อาสา ป่าละอูน้อย
ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง บ้านป่าละอูน้อย ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 14 -16 ธันวาคม 2561

กำหนดการ
วันศุกร์ ที่  14 ธ.ค. 61
18:00 น. นัดพบที่ปั้ม ปตท.สนามเป้า ลงทะเบียน
19:00 น. ล้อหมุน ออกเดินทาง 1 ทุ่มตรง (ควรเผื่อเวลา และรักษาเวลาด้วยนะคะ เราเดินทางไกล)
23:30 น. ถึงบ้านพักห้วยสัตว์ใหญ่ พักผ่อน

วันเสาร์ ที่ 15 ธ.ค. 61
05:00 น. ตื่นนอน รับประทานมื้อเช้า เดินทางไปยัง ศพด.ป่าละอูน้อย
07:00 น. ถึง ศพด. สมาชิกแนะนำตัวเอง เพื่อทำความรู้จักและวางแผนแบ่งงานตามหน้าที่
08:00 น. เริ่มปฏิบัติภารกิจ ตรวจฟัน ตรวจสุขภาพเด็ก
12:00 น. รับประทานอาหารเที่ยง พร้อมกัน
13:00 – 17:00 น. ทำภารกิจต่อ ตรวจสุขภาพผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
17:30 น. อาสาร่วมทำอาหาร และรับประทานอาหารพร้อมกัน
19:00 น. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกิจกรรมพูดคุย (กิจกรรมรอบกองไฟ)
20:30 น. เสร็จกิจกรรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ ที่ 16 ธ.ค. 61
06:00 น. ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว รับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน
07:00 น. สรุปโครงการส่งผลการตรวจสุขภาพ
09:00 น. เดินทางไปน้ำตกป่าละอู เดินป่า พิชิตน้ำตกป่าละอู
13:00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
14:00 น. เดินทางกลับ กทม

** เวลาในกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม **

 

รับสมัครอาสา 20 ท่าน 
ค่าสมัครท่านละ  1800 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณครูสุ

โทร. 083-388-7463

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved