โครงการ เมล็ดพันธุ์แห่งความดี ( Seed Bomb Project)
อาสาสมัคร ยิงเมล็ดพันธุ์พืช วัดเขาวงพระจันทร์

วันที่ 15 - 16 กันยายน 2561 

[ ความตั้งใจ ]
๑.ช่วยหลวงพ่อฟื้นฟู เขาวงพระจันทร์ซึ่งเป็นเขตป่าของวัดให้มีความอุดมสมบูรณ์
๒.ส่งเสริมกิจกรรม ชวนคนเข้าวัดทำบุญ ปลูกป่า สร้างมหากุศล ” ทำบุญปลูกป่า ปลูกโลกดีงาม ”
๓.สร้างพื้นที่จิตอาสา ให้เป็นกรณีศึกษา เรื่องสังคมในอุดมคติตามความเชื่อของศาสนา กลุ่มคนที่ มาฝึกฝนขัดเกลา  เพื่อพัฒนาตนเอง
๔.ส่งเสริมการปลูกฝัง การเสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 

[ ค่าใช้จ่าย ]
มารถบัสปรับอากาศ สมทบทุนกิจกรรมท่านละ 350 บาท
ขับรถมาเอง  สมทบทุนกิจกรรมท่านละ 100 บาท

โดยแจกแจงดังนี
เป็นค่า เช่าเหมารถบัสปรับอากาศ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม

** รับรองชั่วโมงจิตอาสา 8 ชั่วโมง มีเซ็น พร้อมตราประทับ **

 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKCz-KYeVaYLYZ0rUrVRN0-8_2-GV_GbJbFxxSu2X_536uZg/viewform

 

[ สอบถามเพิ่มเติม ผู้จัดโครงการกิจกรรม]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://www.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved