กิจกรรม อาสาปลูกป่าชายเลน สร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ 

สืบเนื่องโครงการอาสาพัฒนาชุมชน

วันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๗.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น.

สถานที่  

โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ ๑๐ ต.บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม และ ดอนหอยหลอด

 

ความตั้งใจ 

๑. สร้างพื้นที่สีเขียว ทวงคืนพื้นที่ชายฝั่ง อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

๒. ต้องการพาอาสาสมัครเข้าไปเรียนรู้แนวคิดการอนุรักษ์ป่าชายเลน จากผู้ใหญ่นักอนุรักษ์

๓ ส่งเสริมการทำความดีเพื่อการเปลี่ยนแปลงของตนเองและสังคม

๔.ทำความดีตามโครงการพระราชดำริ ถวายเป็นพระราชกุศล

 

เนื้องานกิจกรรม  ข้อแนะนำก่อนสมัคร

๑. ฟังบรรยายเกี่ยวกับพื้นที่การอนุรักษ์ป่าชายเลน

๒. ลุยป่าชายเลน ปลูกต้นโกงกาง

๓. ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ ดอนหอยหลอด

๔. กิจกรรมกลุ่ม แบบมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยน รับฟัง

๕. ให้ความร่วมมือ และ ไม่เรื่องมาก

๖. งดสุรา สิ่งมึนเมา อบายมุข ทุกประเภท ตลอดงาน

 

*เซ็นชั่วโมงจิตอาสา จำนวน 8 ชั่วโมง ไม่มีเกียรติบัตร มีแต่เอกสารรับรองการทำจิตอาสา*

 

เดินทางโดย รถบัสพัดลม และ เดินทางมาเอง

มีค่าใช้จ่าย สมทบกิจกรรมท่านละ ๓๙๐ บา เดินทางมาเอง สมทบทุนกิจกรรม ๒๐๐ บาท

 

ชี้แจง ค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บ จากอาสาสมัคร

๑.ค่า เช่าเหมารถบัส

๒.ค่า อาหารมื้อกลางวัน น้ำดื่ม

๓.สมทบทุน ธนาคารต้นไม้ของศูนย์ฯ รร.ธรรมชาติป่าชายเลน

๔.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม

 

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqu3b54hY-UZrj8zXuxIEY-iMHp2eUVGpVyGNFxW2QIScYJQ/viewform

 

สอบถามเพิ่มเติม

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี

โทร. 082 779 2256
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved