ตามที่มูลนิธิยุวพัฒน์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า 24 ปี โดยมอบเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี มูลนิธิฯ พบว่านอกจากฐานะที่ยากจนแล้ว เยาวชนกลุ่มนี้ยังมีสภาพครอบครัวที่เปราะบาง ขาดที่พึ่งทางใจ และขาดผู้ที่จะแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องได้

     มูลนิธิ ฯ จึงจัดกิจกรรม “อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง รุ่นที่ 1” เพื่อเปิดรับอาสาสมัครที่สนใจได้มาให้กำลังใจ และให้ข้อคิด ในการใช้ชีวิตกับเด็กขาดโอกาสในโครงการ เป้าหมายเพื่อให้เด็กเหล่านี้รู้สึกมีที่พึ่งทางใจ มีกำลังใจ และ ไม่หลุดออกจากระบบการศึกษากลางคัน และสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

คุณสมบัติอาสาสมัคร

บทบาทอาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง

สถานที่ ในการปฏิบัติงาน

อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์

 

ระยะเวลาในการปฎิบัติงาน

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 13.30 น.

 

การดูแลสนับสนุนและสวัสดิการอาสาสมัคร

จำนวนการรับอาสาเข้าร่วมโครงการ

กติกา และเงื่อนไขการสมัคร

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved