ภาพบรรยากาศ การแสดงดนตรีบำบัด ของฐานทัพเรือกรุงเทพ ในเดือนมีนาคม 2565 

    ศูนย์อาสาสมัครศิริราช ภายใต้การดูแลของงานกิจกรรมเพื่อสังคม ขอขอบคุณ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ที่มาสร้างบรรยากาศดีๆ ดนตรีไพเรอะให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย รวมถึงบุคลากรทุกท่าน

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved