อาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด(มิถุนายน)

เปิดรับอาสา : 25 พฤษภาคม 2566 ถึง 29 มิถุนายน 2566

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครประคองผู้ป่วย Safety for my patients (พฤษภาคม – มิถุนายน)

เปิดรับอาสา : 21 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครแนะนำ Siriraj Connect  Application(พฤษภาคม – มิถุนายน)

เปิดรับอาสา : 21 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved