ขั้นตอนการรับการตรวจ
หน่วยตรวจคลินิกโรคฟื้นฟูหัวใจ
สถานที่ตรวจ ตึกศรีสังวาลย์ (ตึกเล็ก)  ชั้น 1  
เวลา 9.00-12.00
หมายเลขโทรศัพท์ 02-4194377
การเตรียมตัวก่อนเข้าตรวจ

ติดต่อนัดหมายล่วงหน้าโทร  02-4194377