ประเภททุน : ทุนอุดหนุนการศึกษา
ชื่อทุน : ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
เงื่อนไขการให้ทุน : ดูรายละเอียดได้ที่ http://rgj.trf.or.th/
จำนวนทุน :
ระยะเวลา :