ค้นหา  :     
 
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 1
1. Jalil N.A., Prateepavanich P., Chaudakshetrin P.
Atypical chest pain from myofascial pain syndrome of subscapularis muscle
Journal of Musculoskeletal Pain.  2010.  18  (2): 173-179 .
2. Muangpaisan, W. Praditsuwan, R. Assanasen, J. Srinonprasert, V. Assantachai, P. Intalapaporn, S. Chatthanawaree, W. Dajpratham, P. Kuptniratsaikul, V. Pisansalakij, D.
Caregiver burden and needs of dementia caregivers in Thailand: a cross-sectional study
Journal of the Medical Association of Thailand.  2010.  93  (5): 601-607.
3. Chadchavalpanichaya, N. Intaratep, N.
Exercise behavior and knowledge among the DM type II patients
Journal of the Medical Association of Thailand.  2010.  93  (5): 587-593.
4. Pornratanarangsi, S. Boonlert, S. Duangprateep, A. Wiratpintu, P. Waree, W. Tresukosol, D. Panchavinnin, P.
The effectiveness of "Siriraj Leg Lock" brace on back pain after percutaneous coronary intervention: PCI
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.  2010.  93 Suppl 1  S35-S42.
5. Sitthinamsuwan, B. Chanvanitkulchai, K. Nunta-Aree, S. Kumthornthip, W. Pisarnpong, A. Ploypetch, T.
Combined ablative neurosurgical procedures in a patient with mixed spastic and dystonic cerebral palsy
STEREOTACTIC AND FUNCTIONAL NEUROSURGERY.  2010.  88  (3): 187-192.
6. Dajpratham, P. Ploypetch, T. Kiattavorncharoen, S. Boonsiriseth, K.
Prevalence and associated factors of musculoskeletal pain among the dental personnel in a dental school
Journal of the Medical Association of Thailand.  2010.  93  (6): 714-721.
7. Abd Jalil, N; Prateepavanich, P; Mohamad, AH; Chaudakshetrin, P
Management of "Frozen Shoulder"Made Easy; Critical Evaluation on Myofascial Pain Syndrome and Conventional Orthopedic Approaches
INTERNATIONAL MEDICAL JOURNAL.  2010.  17  (3): 197-204.
8. Chadchavalpanichaya N., Srisawasdi G., Suwannakin A.
The effect of calf stretching box on stretching calf muscle compliance: A prospective, randomized single-blinded controlled trial
Journal of the Medical Association of Thailand.  2010.  93  (12): 1470-1479 .
9. Chavasiri C, Chavasiri S
The Thickness of Skull at the Halo Pin Insertion Site
Spine (Phila Pa 1976).  2010. 
10. Kuptniratsaikul V., Teerasombat C., Leurcharusmee A., Kusump A.
Group Education and Exercise Program for Overweight Knee Osteoarthritic Patients
Siriraj Medical Journal.  2010.  62  (1): 9-13.