ค้นหา  :     
 
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 1
1. Kuptniratsaikul V., Rattanachaiyanont M.
Validation of a modified Thai version of the Western Ontario and McMaster (WOMAC) osteoarthritis index for knee osteoarthritis
Clinical Rheumatology.  2007.  26  (10): 1641-1645.
2. Chaudakshetrin P., Prateepavanich P., Chira-Adisai W., Tassanawipas W., Leechavengvongs S., Kitisomprayoonkul W.
Cross-cultural adaptation to the Thai language of the neuropathic pain diagnostic questionnaire (DN4) 
Journal of the Medical Association of Thailand.  2007.  90  (9):
3. Kuptniratsaikul V., Smathajitt A., Danputipong P., Ratanachoti P., Graisorn N., Marktuam S., Phainuphong P.
Disability assessment in elderly orthopedic patients
Journal of the Medical Association of Thailand.  2007.  90  (10): 2192-2197.
4. Dajpratham P., Chadchavalpanichaya N.
Knowledge and practice of physical exercise among the inhabitants of Bangkok
Journal of the Medical Association of Thailand.  2007.  90  (11): 2470-2476 .
5. Kovindha A, Kuptniratsaikul V, Dajpratham P, Massakulpan P, Piravej K, Archongka Y, Suethanapornkul S, Manimmanakorn N, Permsirivanich W, Srisa-an Kuptniratsaikul P.
Thai Stroke Rehabilitation Registry (TSRR)
Journal of Thai Rehabilitation Medicine.  2007.  17  (1): 31-36.
6. วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์
การออกกำลังกายสำหรับผู้เป็นโรคเบาหวาน
Journal of Thai Rehabilitation Medicine.  2007.  18  (2): 70-73.
7. ปิยะวรรณ ขนาน, ศศิมา กุสุมา, สุวิมล กิมปี, กุลภา ศรีสวัสดิ์
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออำนาจควบคุมทางสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า
Thai Journal of Nursing.  2007.  56  (1-2): 102-113.