ค้นหา  :     
 
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 1
1. Dajpratham P., Sura P., Lektrakul N., Chanchairujira G.
Efficacy of shoulder slings in shoulder subluxation of stroke patients
Journal of the Medical Association of Thailand.  2006.  89  (12): 2050-2055.
2. Kuptniratsaikul V, Dejpratham P, Praditsuwan R.
The Timed Up & Go: A Practical Basic Mobility Skills Assessment in the Elderly
Siriraj Medical Journal.  2006.  58  (1): 588-591.