ค้นหา  :     
 
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 1
1. Prateepavanich P., Kupniratsaikul V., Charoensak T.
The relationship between myofascial trigger points of gastrocnemius muscle and nocturnal calf cramps.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.  1999.  82  (5): 451-459.
2. Prateepavanich P., Kupniratsaikul V., Charoensak T.
The relationship between myofascial trigger points of gastrocnemius muscle and nocturnal calf cramps
Journal of the Medical Association of Thailand.  1999.  82  (5): 450-458.
3. Chavasiri S, Chavasiri C.
Cervical spondylotic myelopathy
Journal of Thai Rehabilitation Medicine.  1999.  (1): 1-4.
4. Chavasiri C, Chavasiri S, Unnanantana A.
Single Level of Posterior Closing-Wedge and Anterior Extension Lumbar Osteotomy for Ankylosing Spondylitis
Siriraj Medical Journal.  1999.  51  (7): 485-491.
5. Kuptniratsaikul V, Wongsaranuchit Y, Ratanachoti P.
Grip Strength, Pinch Strength and Quadriceps Strength in Thai Elderly
Siriraj Medical Journal.  1999.  51  (3): 158-165.
6. Tetinantana S, Chavasiri C, Viboolchareon S.
The Possibility of MAB Method for Controlling Spasticity
Siriraj Medical Journal.  1999.  51  (1): 36-44.
7. Kuptniratsaikul V, Kaewnaree S, Leurcharusamee A, et al.
Vocational and Avocational Activities After Traumatic Spinal Cord Injury
Siriraj Medical Journal.  1999.  51  (2): 77-85.