ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Department of Rehabilitation Medicine
ทำเนียบอาจารย์
ชื่อ - นามสกุล : รศ.พญ. กิ่งแก้ว  ปาจรีย์
    Assoc. Prof. Kingkaew  Pajareya
ตำแหน่งบริหาร : รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ., ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู), วท.ม.(การพัฒนาสุขภาพ), DIRFloortime® Expert Training Leader Certification
สาขาที่ทำ / สนใจ : Child development , Chronic pain management
เกียรติประวัติ : รองหัวหน้าภาควิชาด้านวิจัย
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Pajareya K., Chadchavalpanichaya N., Painmanakit S., Kaidwan C., Puttaruksa P., Wongsaranuchit Y.
Effectiveness of physical therapy for patients with adhesive capsulitis: A randomized controlled trial
Journal of the Medical Association of Thailand.  2004.  87  (5): 473-480.
Pajareya K., Chadchavalpanichaya N., Timdang S.
Effectiveness of an elastic knee sleeve for patients with knee osteoarthritis: A randomized single-blinded controlled trial
Journal of the Medical Association of Thailand.  2003.  86  (6): 535-542.
Pajareya K., Anannontsak A., Paileeklee S.
Functional Skills after Rehabilitation for Patients with Spinal Cord Injury
Journal of the Medical Association of Thailand.  1998.  81  (5): 310-315.
Pajareya K.
Traumatic spinal cord injuries in Thailand: An epidemiologic study in Siriraj Hospital, 1989-1994
Spinal Cord.  1996.  34  (10): 608-610.
Pajareya K., Ploypetch T.
Efficacy of Hand Made Silicone Gel Cushion in Interface Pressure Reduction
Siriraj Medical Journal.  2008.  60  (4): 190-193.
Pajareya, K. Nopmaneejumruslers, K.
A pilot randomized controlled trial of DIR/FloortimeTM parent training intervention for pre-school children with autistic spectrum disorders
Autism.  2011.  15  (5): 563-577.
Pajareya K, Nopmaneejumruslers K.
A one-year prospective follow-up study of a DIR/Floortime parent training intervention for pre-school children with autistic spectrum disorders.

J Med Assoc Thai. 2012.  2012.  95  (9): 1184-1193.
Ploypetch T., Buasuk C., Pajareya K.
Participation in everyday activities of Thai children with cerebral palsy and factors associated with the frequency of participation
Annals of Physical and Rehabilitation Medicine.  2018. 
Pajareya K., Sutchritpongsa S., Kongkasuwan R.
DIR/Floortime® parent training intervention for children with developmental disabilities: A randomized controlled trial
Siriraj Medical Journal.  2019.  71  (5): 331-338.
Kasemkosin N., Howteerakul N., Suwannapong N., Tipayamongkholgul M., Pajareya K.
DIR/Floortime® Model for School Children with Language impairment: Training for Parents, Primary Caregivers and Teachers
International Journal of Early Childhood Special Education.  2020.  12  (1): 248-263.
Srisoongnern S., Pajareya K., Sriboon R., Thanakiatpinyo T., Chirakarnjanakorn S., Thirapatarapong W.
Effects of Buddhist walking meditation on exercise capacity and quality of life of patients with chronic heart failure: A randomized controlled trial
Heart and Lung.  2021.  50  (3): 363-368.
Pajareya K., Chotiyarnwong C., Sithawatdecha T., Wattanasri R.
Validity and Reliability of Lymphoedema Functioning, Disability and Health Questionnaire (Lymph-ICF) Thai Version
Siriraj Medical Journal.  2021.  73  (4): 268-274.
  เลขที่ 2 ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 9 สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 10700  
  Tel. 0-2419-7508 Fax : 0-2411-4813