ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Department of Rehabilitation Medicine
ทำเนียบอาจารย์
ชื่อ - นามสกุล : รศ.พญ. วิไล  คุปต์นิรัติศัยกุล
    Assoc. Prof. Vilai  Kupniratsaikul
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ., วท.ม.(วิทยาการวิจัย), ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู), ป.ชั้นสูง(เวชศาสตร์ฟื้นฟู), Certificate in Geriatric Rehabilitation (USA)
สาขาที่ทำ / สนใจ : Geriatric rehabilitation, Stroke rehabilitation
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Kuptniratsaikul V., Kuptniratsaikul S.
Intra-Articular Injection of Deproteinized Hemodialysate in Osteoarthritis of the Knee: A Case-Series
Journal of the Medical Association of Thailand.  2004.  87  (1): 100-105.
Kuptniratsaikul V.
Epidemiology of Spinal Cord Injuries: A Study in the Spinal Unit, Siriraj Hospital, Thailand, 1997-2000
Journal of the Medical Association of Thailand.  2003.  86  (12): 1116-1121.
Kuptniratsaikul V., Chulakadabba S., Ratanavijitrasil S.
An instrument for assessment of depression among spinal cord injury patients: Comparison between the CES-D and TDI
Journal of the Medical Association of Thailand.  2002.  85  (9): 978-983.
Rattanachaiyanont M., Kuptniratsaikul V., Dangrat C.
Distal radius bone mineral density and grip strength in peri/postmenopausal Thai women
Journal of the Medical Association of Thailand.  2002.  85  (9): 1008-1013.
Kuptniratsaikul V., Smerasuta O., Klomjaiyen P.
The perceived handicap questionnaire : A self perceived handicap measurement in patients with spinal cord injury
Journal of the Medical Association of Thailand.  2002.  85  (8): 935-939.
Kuptniratsaikul S., Tejapongvorachai T., Kuptniratsaikul V., Itiravivong P.
A capsular dilatation facilitated shoulder manipulation for treating patients with frozen shoulder
Journal of the Medical Association of Thailand.  2002.  85  (SUPPL. 1):
Prateepavanich P., Kupniratsaikul V., Charoensak T.
The relationship between myofascial trigger points of gastrocnemius muscle and nocturnal calf cramps.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.  1999.  82  (5): 451-459.
Prateepavanich P., Kupniratsaikul V., Charoensak T.
The relationship between myofascial trigger points of gastrocnemius muscle and nocturnal calf cramps
Journal of the Medical Association of Thailand.  1999.  82  (5): 450-458.
Kuptniratsaikul V., Rattanachaiyanont M.
Validation of a modified Thai version of the Western Ontario and McMaster (WOMAC) osteoarthritis index for knee osteoarthritis
Clinical Rheumatology.  2007.  26  (10): 1641-1645.
Kuptniratsaikul V., Smathajitt A., Danputipong P., Ratanachoti P., Graisorn N., Marktuam S., Phainuphong P.
Disability assessment in elderly orthopedic patients
Journal of the Medical Association of Thailand.  2007.  90  (10): 2192-2197.
Manimmanakorn N., Arrayawichanon P., Wattanapun P., Nuntharuksa C., Kuptniratsaikul V.
Age-related rehabilitation outcome in stroke patients
Journal of the Medical Association of Thailand.  2008.  91  (3): 388-393.
Manimmanakorn N., Vichiansiri R., Nuntharuksa C., Permsirivanich W., Kuptniratsaikul V.
Quality of life after stroke rehabilitation among urban vs. rural patients in Thailand
Journal of the Medical Association of Thailand.  2008.  91  (3): 394-399.
Rattanachaiyanont M., Kuptniratsaikul V.
No additional benefit of shortwave diathermy over exercise program for knee osteoarthritis in peri-/post-menopausal women: an equivalence trial
Osteoarthritis and Cartilage.  2008.  16  (7): 823-828.
Kuptniratsaikul V., Kovindha A., Suethanapornkul S., Manimmanakorn N., Archongka Y.
Complications during the rehabilitation period in Thai patients with stroke a multicenter prospective study
American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation.  2009.  88  (2): 92-99.
Permsirivanich W., Tipchatyotin S., Piravej K., Juntawises U., Kuptniratsaikul V., Ma.-A-Lee A.
Factors influencing home modification of stroke patients
Journal of the Medical Association of Thailand.  2009.  92  (1): 101-107.
Suethanapornkul S., Kuptniratsaikul P.S.-A., Kuptniratsaikul V., Uthensut P., Dajpratha P., Wongwisethkarn J.
Post stroke shoulder subluxation and shoulder pain: A cohort multicenter study
Journal of the Medical Association of Thailand.  2008.  91  (12): 1885-1893.
Archongka Y., Manimmanakorn N., Kuptniratsaikul V., Solunda S., Yee-heng P.
Unit cost of stroke rehabilitation
Journal of the Medical Association of Thailand.  2008.  91  (8): 1257-1262.
Kuptniratsaikul, V; Kovindha, A; Dajpratham, P; Piravej, K
MAIN OUTCOMES OF STROKE REHABILITATION: A MULTI-CENTRE STUDY IN THAILAND
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE.  2009.  41  (1): 54-58.
Kovindha, A; Wattanapan, P; Dejpratham, P; Permsirivanich, W; Kuptniratsaikul, V
PREVALENCE OF INCONTINENCE IN PATIENTS AFTER STROKE DURING REHABILITATION: A MULTI-CENTRE STUDY
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE.  2009.  41  (6): 489-491.
Kuptniratsaikul, V; Thanakhumtorn, S; Chinswangwatanakul, P; Wattanamongkonsil, L; Thamlikitkul, V
Efficacy and Safety of Curcuma domestica Extracts in Patients with Knee Osteoarthritis
JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE.  2009.  15  (8): 891-897.
Kuptniratsaikul V., Kovindha A., Massakulpan P., Permsirivanich W., Kuptniratsaikul P.S.-A.
Inpatient rehabilitation services for patients after stroke in Thailand: A multi-centre study
Journal of Rehabilitation Medicine.  2009.  41  (8): 684-686.
Muangpaisan, W. Praditsuwan, R. Assanasen, J. Srinonprasert, V. Assantachai, P. Intalapaporn, S. Chatthanawaree, W. Dajpratham, P. Kuptniratsaikul, V. Pisansalakij, D.
Caregiver burden and needs of dementia caregivers in Thailand: a cross-sectional study
Journal of the Medical Association of Thailand.  2010.  93  (5): 601-607.
Kuptniratsaikul V., Teerasombat C., Leurcharusmee A., Kusump A.
Group Education and Exercise Program for Overweight Knee Osteoarthritic Patients
Siriraj Medical Journal.  2010.  62  (1): 9-13.
Kovindha A, Kuptniratsaikul V, Dajpratham P, Massakulpan P, Piravej K, Archongka Y, Suethanapornkul S, Manimmanakorn N, Permsirivanich W, Srisa-an Kuptniratsaikul P.
Thai Stroke Rehabilitation Registry (TSRR)
Journal of Thai Rehabilitation Medicine.  2007.  17  (1): 31-36.
Kuptniratsaikul V, Dejpratham P, Praditsuwan R.
The Timed Up & Go: A Practical Basic Mobility Skills Assessment in the Elderly
Siriraj Medical Journal.  2006.  58  (1): 588-591.
Kuptniratsaikul, V. Tosayanonda, O. Nilganuwong, S. Thamalikitkul, V.
The epidemiology of osteoarthritis of the knee in elderly patients living an urban area of Bangkok
Journal of the Medical Association of Thailand.  2002.  85  (2): 154-161.
Kuptniratsaikul, V. Tosayanonda, O. Nilganuwong, S. Thamalikitkul, V.
The efficacy of a muscle exercise program to improve functional performance of the knee in patients with osteoarthritis
Journal of the Medical Association of Thailand.  2002.  85  (1): 33-40.
Kuptniratsaikul S, Kuptniratsaikul V, Udompunturak S, et al.
Measurement of the semitendinosus muscle tendon length : a cadaveric study in King Chulalongkorn Memorial Hospital
Chulalongkorn Medical Journal.  2002.  46  (2): 123-130.
Kuptniratsaikul S, Kuptniratsaikul V, Tanprasert S, et al.
Suprascapular nerve entrapment : a case report of an uncommon site and uncommon pathology of the lesion
Chulalongkorn Medical Journal.  2002.  46  (2): 155-162.
Tantibhaedhyangkul P, Kuptniratsaikul V, Tosayanonda O.
Grip and Quadriceps strength: Normative values in the Thai population
Siriraj Medical Journal.  2001.  53  (4): 224-230.
Kuptniratsaikul V , Ratanarapee S, Kunanikom S, et al
The Attitude of Chronically ill Patients and Personnel of Siriraj Hospital to a Recreational Therapy Service
Siriraj Medical Journal.  2001.  53  (12): 877-886.
Kuptniratsaikul V, Smerasuta O, Klomjaiyen P.
The Assessment of Psychological Health by the General Health Questionnaire-28, Thai Version
Siriraj Medical Journal.  2000.  52  (10): 647-654.
Kuptniratsaikul V, Smerasuta O, Klomjaiyen P.
Psychological conditions of spinal cord injury patients.
Siriraj Hospital Gazette.  2000.  52  (1): 10-22.
Kuptniratsaikul V, Wongsaranuchit Y, Ratanachoti P.
Grip Strength, Pinch Strength and Quadriceps Strength in Thai Elderly
Siriraj Medical Journal.  1999.  51  (3): 158-165.
Nilmanut S, Kuptniratsaikul V, Pekuman P, Tosayanonda O
The Study of The Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale (CES-D) in Thai People Siriraj Hospital

Journal of Thai Rehabilitation Medicine.  1997.  6  (3): 25-30.
Kuptniratsaikul V, Pekuman P.
The study of the Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale (CES-D) in Thai people.
Siriraj Hospital Gazette.  1997.  49  (5): 442-448.
Kuptniratsaikul V.
The prevalence of depression in Thai disable patients.
Siriraj Hospital Gazette.  1997.  49  (6): 566-573.
Tantibhaedhyangkul P, Kuptiniratsaikul V, Tosayanonda O.
The study of the prevalence and the correlation factors of depression in stroke patients.
Journal of Thai Rehabilitation Medicine.  1997.  72  (2): 64-71.
Kuptniratsaikul V.
The prevalence of the elderly patients of Rehabilitation Medicine Department.
Siriraj Medical Journal.  1996.  48  (4): 302-307.
Sampasneetamrong S, Kuptniratsaikul V, Tosayanonda O.
Compliance to exercise  in elderly with osteoarthritis of the knee.
Journal of Thai Rehabilitation Medicine.  1996.  6  (1): 13-17.
Kuptniratsaikul V.
Functional assessment in Thai elderly patients.
Siriraj Hospital Gazette.  1996.  48  (11): 976-982.
Thongsopit V, Riewpaiboon W, Kuptniratsaikul V, Tosayanonda O
Functional ability of elderly Thai people in activities of daily living and ambulation.
Journal of Thai Rehabilitation Medicine.  1995.  4  (3): 11-17.
Kuptniratsaikul V, Nakasuwan V.
The effect of group therapy in knee osteoarthritic  patients.
Siriraj Medical Journal.  1996.  48  (9): 777-784.
Kuptniratsaikul V, Kaewnaree S, Leurcharusamee A, et al.
Vocational and Avocational Activities After Traumatic Spinal Cord Injury
Siriraj Medical Journal.  1999.  51  (2): 77-85.
Kuptniratsaikul, V. Pinthong, T. Bunjob, M. Thanakhumtorn, S. Chinswangwatanakul, P. Thamlikitkul, V.
Efficacy and safety of Derris scandens Benth extracts in patients with knee osteoarthritis
Journal of Alternative and Complementary Medicine.  2011.  17  (2): 147-153.
Wattanapan P, Kovindha A, Piravej K, Kuptniratsaikul V
Relationship between the ability to change from a supine to a sitting position at admission and mobility outcomes after stroke rehabilitation
Journal of the Medical Association of Thailand.  2010.  93 Suppl 3  S21-S24.
Kuptniratsaikul, V. Praditsuwan, R. Assantachai, P. Ploypetch, T. Udompunturak, S. Pooliam, J.
Effectiveness of simple balancing training program in elderly patients with history of frequent falls
Clinical interventions in aging.  2011.  6  111-117.
Sirisopon D., Leewanun C., Kuptniratsaikul V.
The Attitudes and Behavior of Exercise of Residents of Faculty of Medicine, Siriraj Hospital
Journal of Thai Rehabilitation Medicine.  2011.  21  (2): 50-55.
Rinkaewkan P., Kuptniratsaikul V.
The effectiveness of inpatients rehabilitation for spinal cord patients in Siriraj hospital
Spinal Cord.  2015.  1-7.
Kuptniratsaikul V., Kovindha A., Suethanapornkul S., Massakulpan P., Permsirivanich W., Kuptniratsaikul P.S.-A.
Motor recovery of stroke patients after rehabilitation: one-year follow-up study
International Journal of Neuroscience.  2016.  1-7.
Tunwattanapong P., Kongkasuwan R., Kuptniratsaikul V.
The effectiveness of a neck and shoulder stretching exercise program among office workers with neck pain: A randomized controlled trial
Clinical Rehabilitation.  2016.  30  (1): 64-72.
Kuptniratsaikul, Vilai; Wattanapan, Pattra; Wathanadilokul, Ubonwon; Sukonthamarn, Kwanyupa; Lukkanapichonchut, Pranee; Ingkasuthi, Kanlaya; Massakulpan, Pornpimon; Klaphajone, Jakkrit; Suethanapornkul, Sumalee; Tunwattanapong, Punjama; Laksanakorn, Wipawee; Thamronglaohaphan, Pitagorn; Leelasamran, Wipawan; Wangno, Wuttiganok
The Effectiveness and Efficiency of Inpatient Rehabilitation Services in Thailand: A Prospective Multicenter Study
REHABILITATION PROCESS AND OUTCOME.  2016.  5 
Limampai P, Wongsrithep W, Kuptniratsaikul V.
Depression after stroke at 12-month follow-up: A multicenter study.
International Journal of Neuroscience.  2017.  127  (10): 887-892.
Kuptniratsaikul V., Kittichaikarn C., Suntornpiyapan P., Kovintaset K., Inthibal S.
Is four-week underwater treadmill exercise regimen compared to home exercise efficacious for pain relief and functional improvement in obese patients with knee osteoarthritis? A randomized controlled trial
Clinical Rehabilitation.  2018. 
Wanaratna K., Muangpaisan W., Kuptniratsaikul V., Chalermsri C., Nuttamonwarakul A.
Prevalence and Factors Associated with Frailty and Cognitive Frailty Among Community-Dwelling Elderly with Knee Osteoarthritis
Journal of Community Health.  2019. 
Sangtong K., Chupinijrobkob C., Putthakumnerd W., Kuptniratsaikul V.
Does adding transcutaneous electrical nerve stimulation to therapeutic ultrasound affect pain or function in people with osteoarthritis of the knee? A randomized controlled trial
Clinical Rehabilitation.  2019. 
Kittichaikarn C., Kuptniratsaikul V.
Design of an Underwater Treadmill System for rehabilitation of older obese adults: a pre-post study
BMC Geriatrics.  2019.  19  (1):
Wattanapan P., Lukkanapichonchut P., Massakulpan P., Suethanapornkul S., Kuptniratsaikul V.
Effectiveness of Stroke Rehabilitation Compared between Intensive and Nonintensive Rehabilitation Protocol: A Multicenter Study
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.  2020.  29  (6):
Pongratanakul R, Thitisakulchai P, Kuptniratsaikul V.
Factors related to interrupted inpatient stroke rehabilitation due to acute care transfer or death
NeuroRehabilitation.  2020.  47  (2): 171-179.
Kongkasuwan R, Voraakhom K, Pisolayabutra P, Maneechai P, Boonin J, Kuptniratsaikul V.
Creative art therapy to enhance rehabilitation for stroke patients: a randomized controlled trial
Clinical rehabilitation.  2016.  30  (10): 1016-1023.
Kuptniratsaikul V, Thitisakulchai P, Sarika S, Khaewnaree S.
The Burden of Stroke on Caregivers at 1-year after Discharge: A Multicenter Study
J Thai Rehabil Med.  2018.  28  (1): 8-14.
  เลขที่ 2 ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 9 สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 10700  
  Tel. 0-2419-7508 Fax : 0-2411-4813