ทำเนียบอาจารย์
ขณะนี้คุณกำลังอยู่หน้าที่ 4
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  
ชื่อ - นามสกุล : อ.พญ. ปัณณิกา  ปราชญ์โกสินทร์
    Lecturer  Pannika  Prachgosin
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ป.ชั้นสูง(เวชศาสตร์ฟื้นฟู), ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู)
สาขาที่ทำ / สนใจ : Sport medicine, Diabetic foot and foot problem
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Mikami Y., Tinduh D., Lee K., Chotiyarnwong C., van der Scheer J.W., Jung K.S., Shinohara H., Narasinta I., Yoon S.H., Kanjanapanang N., Sakai T., Kusumawardhani M.K., Park J., Prachgosin P., Obata F., Utami D.A., Laohasinnarong P., Wardhani I.L., Limprasert S., Tajima F., Goosey-Tolfrey V.L., Martin Ginis K.A.
Cultural validation and language translation of the scientific SCI exercise guidelines for use in Indonesia, Japan, Korea, and Thailand
Journal of Spinal Cord Medicine.  2021.  1-12.
ชื่อ - นามสกุล : อ.พญ. รินลดา  พงษ์รัตนกูล
    Lecturer  Rinlada  Pongratanakul
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ป.ชั้นสูง(เวชศาสตร์ฟื้นฟู), ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู)
สาขาที่ทำ / สนใจ : General rehabilitation, Neurological rehabilitation, Geriatric rehabilitation
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Pongratanakul R, Thitisakulchai P, Kuptniratsaikul V.
Factors related to interrupted inpatient stroke rehabilitation due to acute care transfer or death
NeuroRehabilitation.  2020.  47  (2): 171-179.
Kuptniratsaikul V., Thanakiatpinyo T., Pongratanakul R., Chinsawangwattanakul P., Srisomnuek A., Inthibal S.
Efficacy and safety of a simple home-based resistance exercise program for older adults with low muscle mass: A prospective longitudinal clinical trial
International Journal of Rehabilitation Research.  2021.  44  (3): 241-247.
ชื่อ - นามสกุล : พญ. สุมนา   ศรีสูงเนิน
    Lecturer  Sumana   Srisoongnern
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ., ป.ชั้นสูง (เวชศาสตร์ฟื้นฟู), ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)
สาขาที่ทำ / สนใจ : Musculoskeletal pain management, Neurological rehabilitation, General rehabilitation
เกียรติประวัติ : Srisoongnern S., Pajareya K., Sriboon R., Thanakiatpinyo T., Chirakarnjanakorn S., Thirapatarapong W. Effects of Buddhist Walking meditation on exercise capacity and quality of life of patients with chronic heart failure: A randomized controlled trial Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical Care. 2021. 50 (1): 363-368.
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]