ข่าวสารภาควิชาทั้งหมด

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัคร "แพทย์ผู้ช่วยวิจัย" (research fellow)

“วิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคระบบประสาท” บทความโดย ผศ.นพ.วิษณุ กัมทรทิพย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2-day hand-on Cadaveric Workshop of Musculoskeletal Ultrasonography

ความประทับใจจากผู้ป่วยถึงภาพวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

กลุ่มอาการปวดเรื้อรังไฟโบรมัยอัลเจีย (Fibromyalgia) โดย รศ.นพ.ประดิษฐ์ ประทีปวณิช

"International Visiting Rehabilitation Program, Siriraj Hospital"

"หนังสือปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ การบำบัดรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู"

ประชาสัมพันธ์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศิริราช

การประชุมหารือเรื่องอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการที่มีมูลค่าสูงสำหรับเด็กพิการ ร่วมกับสถาบันสิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

“การสังเกตอาการผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก”

เมตตา เมดเทค มอบ “หุ่นยนต์ฝึกเดินชนิดสวมใส่ ExoAtlet® Exoskeleton Wearable Robot” ให้กับโรงพยาบาลศิริราช

ความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูและสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม ในการพัฒนา "Pressure garment" ผ้ายืดที่ใช้ในการควบคุมการเกิดแผลเป็นนูน

การเตรียมเอกสารสำหรับผู้สนใจสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2565 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัคร "แพทย์ผู้ช่วยวิจัย" (research fellow) ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่คุณวราภรณ์ สํานักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 9 โทร. 02-419-7508 ต่อ 105

แนวทางการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Professor Wen-Shiang Chen from Department of Physical Medicine and Rehabilitation, National Taiwan University Hospital as Siriraj International Visiting Scholars at Department of Rehabilitation Medicine from May 21 - 25, 2018.
หน้า 1 2  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]