ข่าวสารภาควิชา

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัคร "แพทย์ผู้ช่วยวิจัย" (research fellow)

“วิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคระบบประสาท” บทความโดย ผศ.นพ.วิษณุ กัมทรทิพย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2-day hand-on Cadaveric Workshop of Musculoskeletal Ultrasonography

ความประทับใจจากผู้ป่วยถึงภาพวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

กลุ่มอาการปวดเรื้อรังไฟโบรมัยอัลเจีย (Fibromyalgia) โดย รศ.นพ.ประดิษฐ์ ประทีปวณิช

"International Visiting Rehabilitation Program, Siriraj Hospital"
ข่าวสารภาควิชาทั้งหมด>>