หลักสูตร : หลังปริญญา
ประเภทหลักสูตร : แพทย์ประจำบ้าน
ชื่อหลักสูตร : Residency training for Diploma of the Thai Board of Rehabilitation Medicine
ชื่อปริญญา(ภาษาไทย) : แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ชื่อปริญญา(ภาษาอังกฤษ) : Diploma of the Thai Board of Rehabilitation Medicine
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : Rehabilitation training
คุณสมบัติผู้สมัคร : Medical degree
การรับสมัคร : Please contact Mrs. Arthorn Kumruen (Postgraduate staff) email: arthon_k@hotmail.com Phone no. +6624197508 : 105
ระยะเวลาการศึกษา : 3 years
จำนวนนักศึกษา : 8 residency trainees/year
รายละเอียดหลักสูตร : Please see in attached file
เอกสารประกอบ :