ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

อ.พญ. ภัทรพร เมฆาวุฒิกุล

 • 1.
  Prasertsup W.; Chomchai S.; Mekavuthikul P.; Phuditshinnapatra J.
 • 2.
  Chomchai S., Mekavuthikul P., Phuditshinnapatra J., Chomchai C.
 • 3.
  Mekavuthikul P., Cheamanunkul S., Chomchai P., Phuditshinnapatra J.
 • 4.
  Mekavuthikul, Pattaraporn; Phuditshinnapatra, Jariya; Chomchai, Summon
 • 5.
  Phuditshinnapatra, Jariya; Mekavuthikul, Pattaraporn; Chomchai, Summon
 • 6.
  Mekavuthikul, Pattaraporn; Phuditshinnapatra, Jariya; Chomchai, Summon
 • 7.
  Phuditshinnapatra, Jariya; Mekavuthikul, Pattaraporn; Chomchai, Summon
 • 8.
  Chomchai S., Phuditshinnapatra J., Mekavuthikul P., Chomchai C.
 • 9.
  Mekavuthikul, Pattaraporn; Sanla-ead, Tewa; Chomchai, Summon