ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

นพ. สิขริณญ์ อุปะละ

 • 1.
  Sanguankeo A., Upala S.
 • 2.
  Upala S., Thavaraputta S., Sanguankeo A.
 • 3.
  Upala S.
 • 4.
  Yong W.C., Upala S., Sanguankeo A.
 • 5.
  Yong W.C., Upala S., Sanguankeo A.
 • 6.
  Sanguankeo A., Upala S.
 • 7.
  Rattanawong P, Upala S, Riangwiwat T, Jaruvongvanich V, Sanguankeo A, Vutthikraivit W, Chung EH.
 • 8.
  Wirunsawanya, Kamonkiat; Jaruvongvanich, Veeravich; Upala, Sikarin
 • 9.
  Yong W.C., Upala S., Sanguankeo A.
 • 10.
  Upala S., Sanguankeo A.