ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

ผศ.ดร.นพ. ณรงค์ภณ ทุมวิภาต

 • 1.
  J-P NA, Susanto AD, Samoedro E, Mansyur M, Tungsagunwattana S, Lertrojanapunya S, Subhannachart P, Siriruttanapruk S, Dumavibhat N, Algranti E, Parker JE, Hering KG, Kanayama H, Tamura T, Kusaka Y, Suganuma N.
 • 2.
  Chansaengpetch S.; Dumavibhat N.; Kaewlai R.; Jaroonpipatkul A.; Virojskulchai T.; Bunman S.; Khantharot K.; Pholngam A.; Thanakunchai T.
 • 3.
  J-P NA, Susanto AD, Samoedro E, Mansyur M, Tungsagunwattana S, Lertrojanapunya S, Subhannachart P, Siriruttanapruk S, Dumavibhat N, Algranti E, Parker JE, Hering KG, Kanayama H, Tamura T, Kusaka Y, Suganuma N.
 • 4.
  Tamura T, Kusaka Y, Suganuma N, Suzuki K, Subhannachart P, Siriruttanapruk S, Dumavibhat N, Zhang X, Sishodiya PK, Thanh TA, Hering KG, Parker JE, Algranti E, Santos-O'Connor F, Shida H, Akira M.
 • 5.
  Dumavibhat N, Ruangchira-urai R, Muangman N, Thongcharoen P, Bunman S, Jaroonpipatkul A.
 • 6.
  Bunman S, Dumavibhat N, Chatthanawaree W, Intalapaporn S, Thuwachaosuan T, Thongchuam C.
 • 7.
  Bunman S., Dumavibhat N., and Larbcharoensub N.
 • 8.
  Dumavibhat N., Matsui T., Hoshino E., Rattanasiri S., Muntham D., Hirota R., Eitoku M., Imanaka M., Muzembo B.A., Ngatu N.R., Kondo S., Hamada N., Suganuma N.,
 • 9.
  Zhou, H; Kusaka, Y; Tamura, T; Suganuma, N; Subhannachart, P; Siriruttanapruk, S; Dumavibhat, N; Zhang, X; Sishodiya, PK; Van Duy, K; Hering, KG; Parker, JE; Algranti, E; Fedotov, I; Shida, H; Akira, M
 • 10.
  Zhou, H; Kusaka, Y; Tamura, T; Suganuma, N; Subhannachart, P; Siriruttanapruk, S; Dumavibhat, N; Zhang, X; Sishodiya, PK; Van Duy, K; Hering, KG; Parker, JE; Algranti, E; Fedotov, I; Shida, H; Akira, M