อบรม เรื่องอาหารและกิจกรรมเพื่อชะลอสมองเสื่อม (2555)

วันที่ 26 กันยายน 2555 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จัดโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง "อาหารและกิจกรรมเพื่อชะลอสมองเสื่อม" นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อัสสันตชัย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรศักดิ์ เมืองไพศาล และ คุณสุภัทรา จันทร์คำ นักจิตวิทยา ของคลินิคเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด