สัมมนา เรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์ภาควิชาฯ ใน 5 ปีข้างหน้า และการปรับการสอนตามเกณฑ์แพทยสภาใหม่ (2555)

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2555 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จัดสัมมนาเรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์ภาควิชาฯ ใน 5 ปีข้างหน้า และการปรับการสอนตามเกณฑ์แพทยสภาใหม่ ณ เดอะเปียโนรีสอร์ทเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด