ศิริราชอาลัยรัก (2566)

วันที่ 21 กันยายน 2566 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ร่วมงานศิริราชอาลัยรัก ประจำปี 2566 เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณอายุงาน/อายุราชการ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1