ร่วมงาน "มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (Siriraj Health Fair) ประจำปี 2566"

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และบุคลากรของภาควิชา เข้าร่วมงาน “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (Siriraj Health Fair) ประจำปี 2566” ณ ศาลาศิริราช 100 ปี และโถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

 

 

 

ที่มา