รับมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคลินิกผู้สูงอายุ จาก พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน (กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม) และภริยา 

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย รัตนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชา และ อาจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์ อินทลาภาพร ร่วมด้วยบุคลากรของภาควิชา รับมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคลินิกผู้สูงอายุ จาก พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน (กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม) และภริยา ณ ห้องประชุมไพโรจน์ อุ่นสมบัติ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 25