กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันภาวะสมองเสื่อมในชุมชน" ณ โรงพยาบาลศิริราช รุ่นที่ 1 วันที่ 30 มิ.ย. 66

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ "การป้องกันภาวะสมองเสื่อมในชุมชน" ณ โรงพยาบาลศิริราช