โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่พบบ่อย วันที่ 10 พ.ค. 66

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม นำโดย อาจารย์ ดร. แพทย์หญิงถิรจิต บุญแสน หน่วยตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำทางโภชนาการ และทีมสหสาขาวิชาชีพต่างๆ จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่พบบ่อย สำหรับประชาชนหรือบุคลากรภายในคณะฯ ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ณ อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ (SiMR)

  

ในการนี้ ภาควิชาฯ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ และ Workshop ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่พบบ่อย ตามวันและเวลาดังกล่าว สามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่ https://www2.si.mahidol.ac.th/sirirajconference/event/sm/content/3120/TH/31476 

 

สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุนันท์ ธนาสมุทร และ คุณสายรุ้ง คงใหญ่ โทรศัพท์ 02 4197390