การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ของสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ หัวข้อ "Healthcare in Aging Thailand"

วันจันทร์ที่ 20 มี.ค. 66 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อัสสันตชัย และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ร่วมด้วย นายแพทย์สิชน ลือฤทธิพงษ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ของสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อัสสันตชัย และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรศักดิ์ เมืองไพศาล บรรยายพิเศษในหัวข้อ อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงสัย ในประเทศไทย ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Xu9rBHpZJMWX3bx9zZ3EHNqcrNvDRYp1mKXkLCvWREE44tW9RhHioV3KSeN4xqUtl&id=100033954344414&mibextid=Nif5oz