ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก (SICRES)

วันที่ 16 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย รัตนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ถ่ายรูปร่วมกับบุคลากรของศูนย์วิจัยคลินิก  (Siriraj Institute of Clinical Research) ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

เนื่องในโอกาสแสดงความยินดีและขอต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย รัตนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก Siriraj Institute of Clinical Research (SICRES)  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป