โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมในชมรมผู้สูงอายุเขตบางขุนเทียน โดย สหสาขาวิชาชีพ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-12.30 น. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จัดโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม ในชมรมผู้สูงอายุเขตบางขุนเทียน โดย สหสาขาวิชาชีพ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ณ ห้องบรรยายบุญเยือน ทุมวิภาต และห้องประชุมสุรพล สุวรรณกูล อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 25