ภาควิชาร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดศรีเอี่ยม (คุณแม่ศรีพูล อุดล มารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กมล อุดล ถึงแก่กรรม)

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 ภาควิชาร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดศรีเอี่ยม (ศาลา 3) ซอยบางนา-ตราด 33 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เนื่องด้วย คุณแม่ศรีพูล อุดล มารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กมล อุดล ถึงแก่กรรม