ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ ที่ได้รับรางวัล นักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย รัตนสุวรรณ ที่ได้รับรางวัล "นักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก" ประจำปี 2565 จากสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในพิธีประสาทคุณวุฒิเวชศาสตร์ป้องกัน และการประชุมวิชาการสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 เรื่อง "New Era of Preventive Medicine in Genomic Medicine" วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : https://pr.moph.go.th/?url=gallery/index/5/06