Mahidol University Young Alumni Awards 2023

Mahidol University Young Alumni Awards 2023

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นายแพทย์สิชล ลือฤทธิพงษ์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น "ศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น" ภายใต้โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2023อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม