ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (2566)

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงมยุรี หอมสนิท อาจารย์ นายแพทย์สิชน ลือฤทธิพงษ์ และบุคลากรภาควิชา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2566