การฝึกซ้อมอพยบหนีไฟ สำหรับห้องตรวจ 499 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จัดการฝึกซ้อมอพยบหนีไฟ สำหรับห้องตรวจ 499 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โดยมีการจำลองสถานการณ์และกำหนดให้มีผู้ป่วยเสมือนจริง