ร่วมการฝึกซ้อมอพยบหนีไฟ สำหรับอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม เข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยบหนีไฟ สำหรับอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา จัดโดย ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล