อำลาอาลัยบุคลากรของภาควิชา คุณไรนา บัวเนียม

วันที่ 16 กันยายน 2565 รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ (หัวหน้าภาควิชา), อ.พญ. ภัทรจิต ภัทโรด ร่วมด้วยบุคลากรของภาควิชา ขออำลาอาลัยบุคลากรของภาควิชา คุณไรนา บัวเนียม (ชำนาญการ) หัวหน้าพยาบาลหน่วยตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำทางโภชนาการ ณ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 (ห้อง 499) เนื่องโนโอาสลาออกจากราชการไปประกอบธุรกิจส่วนตัว