ร่วมบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย

วันที่ 14 กันยายน 2565 รศ.นพ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตร อดีตหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ร่วมด้วยอดีตคณาจารย์แพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ ได้แก่ มอนิเตอร์หัวใจ จำนวน 3 เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โดย พระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์พบโชค ติสสวังโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ได้มีวัตถุประสงค์สร้างโรงพยาบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่เข้าถึงระบบสาธารณสุขได้ยาก